การสัมมนาหัวข้อ “โอกาสสมุนไพรไทยในตลาดจีน หลังวิกฤติ COVID-19 (Chance of Thai Herbal Products in China Market : Post COVID-19)” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2019 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 100 ล้านคน เกิดภาวะความเครียด ความตื่นกลัวไปทั่วโลก ประชาชนจำนวนไม่น้อยหันมาให้ความสนใจในการดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เริ่มมองหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือสมุนไพรที่มาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรค รักษาโรค รวมถึงดูแลภาวะทางอารมณ์มากขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,