กิจกรรม “Fun Science Buffet: Talk with outstanding young scientists” กิจกรรมเยาวชน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง Zoom Webinar กว่า 290 คน

 

Tags: , , , , , , , , , , ,