สิ่งแวดล้อมมีผลต่อพืชอย่างไร?
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ การตอบสนอง หรือการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของพืชอย่างไร เป็นคำถามที่หลายๆ คนให้ความสนใจ รวมทั้งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอร์ค ที่ได้ทำการศึกษา และได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ และการตอบสนองต่อสัญญาณของสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ต่อการเพาะปลูก และการดำรงชีวิตของมนุษย์


แนวคิดทางการเมืองมีผลต่อการตั้งชื่อลูกอย่างไร?
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ หรือผลกระทบของแนวคิดทางการเมืองของพ่อแม่ต่อรูปแบบการตั้งชื่อของทารก พบว่าพ่อแม่ในกลุ่มที่เป็นนักเสรีนิยม มีแนวโน้มที่จะใช้ชื่อที่ฟังดูนุ่มนวล และมีความเป็นผู้หญิง ส่วนในกลุ่มพ่อแม่ที่เป็นนักอนุรักษ์นิยม มีแนวโน้มที่จะใช้ชื่อแปลกๆ ในการตั้งชื่อ นักวิจัยจะมีวิธีการศึกษาอย่างไร จนได้ข้อสรุปดังกล่าว ติดตามได้ใน Science News ในตอนนี้


การฟังเพลงขณะขับรถทำให้เราเสียสมาธิจริงหรือไม่?
งานวิจัยของนักจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมและการจราจร เกี่ยวกับพฤติกรรมการฟังเพลงขณะขับรถ ว่าจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการขับรถของผู้ขับขี่หรือไม่ โดยทำการทดลองในสถานการณ์จำลอง เช่น ให้ผู้ทดลองฟังเพลงและขับรถตามหลังรถอีกหนึ่งคันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง บนถนนที่เงียบสนิท ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร ติดตามหาคำตอบได้ในรายการ Science News ตอนนี้ครับ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,