Autism Linked with Air-Pollution
นักวิจัยพบว่าหญิงมีครรภ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ปนเปื้อนมลพิษสูง มีโอกาสที่จะให้กำเนิดทารกที่มีความผิดปกติอยู่ในกลุ่มโรคออทิสติก (ASD) สูงถึง 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนในระดับต่ำ มลพิษทางอากาศที่เชื่อมโยงกับออทิสติกนั้น รวมถึงมลพิษจากเชื้อเพลิงดีเซล ตะกั่ว แมงกานีส และสารปรอท สารพิษที่นักวิจัยศึกษาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโรคออทิสติกนี้ พบเห็นชัดเจนในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง หลักฐานจากการศึกษาก่อนหน้าชี้ให้เห็นเช่นกันว่า มลพิษทางอากาศ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคออทิสติก


ทำไมนักวิทยาศาสตร์บางคนจึงโกง
มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการโกหกหลอกลวงและการโกงอยู่เป็นจำนวนมาก โดยรวมแล้วมักสรุปว่าปัจจัยที่ทำให้คนโกงมีหลายปัจจัยด้วยกัน แต่ที่เห็นได้ชัดเจน คงเป็นความอยากมีอยากได้นั่นเอง แต่ยังมีข้อสรุปอื่นที่น่าสนใจมากเช่นกัน เช่น จากงานวิจัยพบว่า ยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งมีแนวโน้มจะโกงมากขึ้นไปด้วย แถมยังโกงอย่างลดเลี้ยวยากไล่ตามทันเสียด้วย แต่ยังมีปัจจัยที่น่าสนใจมากอีก 2-3 เรื่องที่คนยังพูดถึงกันน้อย ปัจจัยหนึ่งคือเรื่อง “เพศสภาพ” สัดส่วนของคนโกงที่เป็นเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง


ลิงกับมนุษย์ ใครจะเป็นนักขว้างเบสบอลที่เก่งกว่ากัน
จากความสงสัยที่ว่านักเบสบอล ตั้งแต่ระดับลงแข่งในสนามเล็กๆ ไปจนถึงพวกมืออาชีพ ทำไมจึงสามารถขว้างลูกเบสบอลได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ความสามารถนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีความเกี่ยวข้อง หรือสืบทอดความสามารถในการขว้างมาจากบรรพบุรุษของเราหรือไม่ และถ้าเปรียบเทียบกับลิงชิมแปนซี ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในสปีชีว์ญาติใกล้ชิดที่สุดของเรา ใครจะเป็นนักขว้างเบสบอลที่เก่งกว่ากัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,