โลกของนกขี้โกง (Cheats of the Bird World: Cuckoo Finches Fool Host Parents)
นอกจากนกกาเหว่าแล้ว ยังมีนกอีกหลายชนิดที่มีพฤติกรรมชอบฝากเลี้ยงลูก หรือที่เรียกว่า brood parasitism เหตุผลที่มันไม่ยอมเลี้ยงลูกเองนั้น ไม่ใช่เพราะว่าขี้เกียจ แต่เป็นกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงจากการถูกล่าขณะกกไข่ ช่วยเพิ่มอัตราความอยู่รอดของสายพันธุ์


เราจำฝันได้ไง (NEW CLUES TO HOW WE REMEMBER DREAMS)
เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมบางคนตื่นขึ้นมาแล้วสามารถเล่าความฝันของตนเองได้เป็นตุเป็นตะ ขณะที่บางคนกลับจำความฝันแทบไม่ได้เลย มีผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าสาเหตุอาจเกิดจากสมองมีการทำงานที่แตกต่างกัน


นอน เพื่อบุกเบิกอวกาศ
การส่งคนขึ้นไปศึกษาสภาพร่างกายที่อยู่ในสภาพไร้น้ำหนักในอวกาศจริงๆ จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และไม่สะดวกในการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ จึงใช้วิธีศึกษาวิจัยกันบนพื้นโลก ด้วยการเปิดรับอาสาสมัครการนอน ที่ต้องนอนโดยปรับให้ศีรษะอยู่ต่ำกว่าแนวระนาบประมาณ 6 องศา เพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อร่างกายของมนุษย์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,