ผลของนิยายกับเด็ก (Novel and Children)
มักกล่าวกันว่าการอ่านส่งผลดีต่อผู้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านนิยายมีผลต่อผู้อ่านที่เป็นเด็กมากน้อยแค่ไหน อย่างไร รายการ Science News ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปพบกับผลงานวิจัย เกี่ยวกับผลกระทบของการอ่านนิยายประเภท literary fiction ต่อผู้อ่านที่เป็นเด็ก ซึ่งผลงานวิจัยนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science ฉบับวันที่ 4 ต.ค. 2013


ชัยชนะของปลาน่าเกลียด (Blobfish wins ugliest animal vote)
โดยมติเป็นเอกฉันท์ ปลาบล็อบ (Blobfish) ถูกโหวตให้เป็นสัตว์ที่มีหน้าตาน่าเกลียดที่สุดในโลก และเตรียมใช้เป็นมาสคอตอย่างเป็นทางการของสมาคมสงวนพันธุ์สัตว์น่าเกลียด (Ugly Animal Preservation Society) จะน่าเกลียดขนาดไหน น่าเกลียดอย่างไร ติดตามรับชมได้ใน Science News ในตอนนี้ครับ


โครงสร้างอาคารในอนาคตอาจต้องใช้กระดูกเทียม
นักวิจัยได้พัฒนาวัสดุแห่งอนาคตที่เลียนแบบโครงสร้างกระดูกของมนุษย์ โดยวัสดุชนิดใหม่นี้ มีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังใช้เวลาผลิตเพียงไม่กี่ชั่วโมงโดยอาศัยเครื่องพิมพ์สามมิติ และมีความคาดหวังว่าจะนำมันมาใช้เป็นวัสดุเพื่อการก่อสร้างอาคารในอนาคต

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,