• พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โรงเรือนโครงสร้างไม้ไผ่เพื่อการปลูกผัก

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โรงเรือนโครงสร้างไม้ไผ่เพื่อการปลูกผัก

  สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีโรงเรือนโครงสร้างไม้ไผ่เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง โดยประยุกต์จากโรงเรือนโครงเหล็กแบบ 2 ชั้น ที่พัฒนาและออกแบบตามหลักพลศาสตร์ของไหล จึงมีระบบการไหลเวียนอากาศ ช่วยลดการสูญเสียผลผลิตจากอากาศที่ร้อนจัดได้เป็นอย่างดี มีต้นทุนในการก่อสร้างน้อยกว่าโรงเรือนโครงสร้างเหล็ก ซึ่งถ้าใช้ไม้ไผ่ในท้องถิ่นและคนในชุมชนประกอบเองได้ก็จะต้นทุนลดลงได้อีก

  continue reading »

   
   
 • พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ขยายเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์คุณภาพ

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ขยายเครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์คุณภาพ

  สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ผลิตผักสดและเมล็ดพันธุ์ในชุมชน” ให้ความรู้การผลิตผักสดคุณภาพ การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ไว้ใช้เอง และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่เกษตรกร นำไปสู่การส่งต่อความรู้และอาชีพจาก “สุขใจฟาร์ม” สู่ “ชมรมคนพิการสายใยรักตำบลร่องเคาะ” เครือข่ายผู้ผลิตผักอินทรีย์ในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

  continue reading »

   
   
 • ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ผักอินทรีย์

  ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน ผักอินทรีย์

  วิถีอินทรีย์ของเกษตรกรบ้านหนองมัง นอกจาการปลูกข้าวอินทรีย์แล้ว พวกเขายัง “ปลูกผักอินทรีย์” เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และเป็นอาชีพเสริมหลังการทำนา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทำให้ทุกวันนี้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการปลูกผักอินทรีย์มาก มากกว่า 7 แสนบาทต่อปี

  continue reading »