• การเสวนาทางวิชาการ “รู้จัก เข้าใจ : ไวรัส 2019-nCoV “

  การเสวนาทางวิชาการ “รู้จัก เข้าใจ : ไวรัส 2019-nCoV “

  การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “รู้จัก เข้าใจ : ไวรัส 2019-nCoV ” โดย สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

  continue reading »

   
   
 • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

  รางวัลชมเชย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สวทช.

  continue reading »

   
   
 • ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center)

  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center)

  รางวัลชมเชย การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สวทช.

  continue reading »

   
   
 • ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT)

  ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT)

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและการดำเนินงานของ สวทช. โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สวทช.

  continue reading »

   
   
 • CAE 3D : ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย

  CAE 3D : ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย

  บันทึกการถ่ายทอดสดเรื่อง “CAE 3D : ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย” โดย ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ นักวิจัยจากทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

  continue reading »