• Congratulatory Messages on the 20th Anniversary of the Thailand-CERN Collaboration

  Congratulatory Messages on the 20th Anniversary of the Thailand-CERN Collaboration

  คำกล่าวแสดงความยินดี เนื่องโนโอกาสครบรอบ 20 ปี ความร่วมมือ ไทย-เซิร์น โดย ดร.ฟาบิโอลา จาน๊อต ผู้อำนวยการใหญ่ ศูนย์วิจัยเซิร์น, ดร.ลูก้า มัลเกรี โฆษกฝ่ายความร่วมมือโครงการทดลอง CMS และ ดร.ลูซิอาโน มูซา โฆษกฝ่ายความร่วมมือโครงการทดลอง CMS

  continue reading »

   
   
 • 20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น

  20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น

  เนื่องในวโรกาสครบรอบ 20 ปี การเสด็จพระราชดำเนินเยือนองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ เซิร์น ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสนองแนวพระราชดำริฯ ด้านวิชาการ CERN-DESY-GSI/FAIR จึงได้จัดสร้างนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น

  continue reading »

   
   
 • ไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ชุด COVID-19

  ไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ชุด COVID-19

  ในปี 2563 เกิดโรคอุบัติใหม่ หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีการระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย เพื่อร่วมต่อสู้กับโรคโควิด-19 นักวิจัย สวทช. ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ

  continue reading »

   
   
 • ไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

  ไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

  ชมไฮไลท์ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวทช. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ในงาน NAC2021 ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น พบกับนักวิจัย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรที่จะมาแนะนำ 74 ผลงานวิจัยฉบับเต็มในรูปแบบออนไลน์ผ่านหน้าจอ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564

  continue reading »

   
   
 • Smart Business Transformation

  Smart Business Transformation

  โครงการ Smart Business Transformation (SBTP) เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย ให้สามารถนำดิจิทัลโซลูชันไปใช้ปรับเปลี่ยนธุรกิจ และเห็นผลลัพธ์เชิงบวกที่สำคัญ ขับเคลื่อนโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), เดอะ ฟินแล็บ (The FinLab), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงายพันธมิตรต่างๆ

  continue reading »