• พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน จุดประกายความคิดด้วยหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน จุดประกายความคิดด้วยหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน

  เนื่องจากโอกาสครบรอบ 40 ปี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดทำ ชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน จำนวน 19 เรื่อง โดยมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย พร้อมรูปภาพประกอบ และอินโฟกราฟิกที่สวยงามน่าอ่าน เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่เยาวชนและประชาชนไทย

  continue reading »

   
   
 • กิจกรรมจิตอาสาบรรจุหีบห่อหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง”

  กิจกรรมจิตอาสาบรรจุหีบห่อหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง”

  กิจกรรมจิตอาสาบรรจุหีบห่อหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อส่งมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 3,000 เล่ม

  continue reading »

   
   
 • Science News – 2014/02/04

  Science News – 2014/02/04

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำท่านไปพบกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบของการอ่านนิยายต่อผู้อ่านที่เป็นเด็ก จากนั้นไปพบกับสัตว์ที่ได้รับการโหวตว่ามีหน้าตาน่าเกลียดที่สุดในโลก และไปดูเรื่องราวของวัสดุเพื่อการก่อสร้างอาคารแห่งอนาคตที่เลียนแบบโครงสร้างกระดูกของมนุษย์

  continue reading »