ทิศทางการสร้างเด็กพันธุ์ใหม่เพื่ออนาคตไทย

ปาฐกถาเรื่อง “ทิศทางการสร้างเด็กพันธุ์ใหม่เพื่ออนาคตไทย” โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

continue reading »