• R&D Sharing 2021 EP5: อีกทางเลือกชุดตรวจโควิด ติด…ไม่ติด ที่นี่มีคำตอบ

  R&D Sharing 2021 EP5: อีกทางเลือกชุดตรวจโควิด ติด…ไม่ติด ที่นี่มีคำตอบ

  พบกับคุณวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัด ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์ อีกหนึ่งผลงานวิจัยสู้ภัยโควิดของ สวทช. ใน R&D Sharing 2021 EP.5 ตอน “อีกทางเลือกชุดตรวจโควิด ติด…ไม่ติด ที่นี่มีคำตอบ” วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.30 – 11.15 น.

  continue reading »

   
   
 • R&D Sharing 2021 EP4: สัตว์ทดลอง จิกซอว์ความสำเร็จของวัคซีนสายพันธุ์ไทย

  R&D Sharing 2021 EP4: สัตว์ทดลอง จิกซอว์ความสำเร็จของวัคซีนสายพันธุ์ไทย

  มาฟังเรื่องราวของ “สัตว์ทดลอง จิกซอว์ความสำเร็จของวัคซีนสายพันธุ์ไทย” กับนักวิจัย สวทช. ดร.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์ จากทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ใน R&D Sharing 2021 EP.4 ตอน “สัตว์ทดลอง จิกซอว์ความสำเร็จของวัคซีนสายพันธุ์ไทย” วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.15 น.

  continue reading »

   
   
 • R&D Sharing 2021 EP3: ทางเลือกใหม่ วัคซีนไทยแบบพ่นจมูก

  R&D Sharing 2021 EP3: ทางเลือกใหม่ วัคซีนไทยแบบพ่นจมูก

  มาอัปเดตความก้าวหน้างานวิจัยด้านวัคซีน กับนักวิจัยของ สวทช. ดร.ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ จากทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ใน R&D Sharing 2021 EP.3 ตอน “ทางเลือกใหม่ วัคซีนไทยแบบพ่นจมูก” วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.15 น.

  continue reading »

   
   
 • R&D Sharing 2021 EP2: อยู่อย่างไรเมื่อชีวิตไร้สัมผัส

  R&D Sharing 2021 EP2: อยู่อย่างไรเมื่อชีวิตไร้สัมผัส

  เราจะอยู่อย่างไรเมื่อชีวิตไร้สัมผัส มาร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาคำตอบไปกับนักวิจัย สวทช. ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) กับนวัตกรรม “ลิฟต์ MagikTuch ไร้สัมผัส ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด-19” ใน R&D Sharing 2021 EP.2 วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.15 น.

  continue reading »

   
   
 • R&D Sharing 2021 EP1: แสง UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จริงหรือไม่

  R&D Sharing 2021 EP1: แสง UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จริงหรือไม่

  “แสง UV-C ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ได้จริงหรือไม่” มาฟังคำตอบจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) ใน R&D Sharing 2021 EP.1 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.15 น.

  continue reading »