นาโนซิงค์ออกไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก กระบวนการเปลี่ยนขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ ให้มีขนาดเล็กลง อยู่ในระดับอนุภาคนาโนเมตร มีลักษณะเป็นผงอนุภาคละเอียด มีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโนเมตร ( 10 – 9 เมตร ) มีความบริสุทธิ์สูง มีสีขาว และไม่เปลี่ยนสี สามารถป้องกันรังสี UV-A และ UV-B ต้านทานแบคทีเรีย (Anti-bacteria) ระงับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

 

Tags: , , , , , ,