เนคเทคมีนโยบายการมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานของชาติ โดยสนับสนุนการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ (CNG/NGV) เป็นพลังงานทดแทนน้ำมัน ซึ่งนับวันจะมีราคาสูงขึ้นมาก และยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อให้รถยนต์เดิมสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติได้ ยังต้องนำเข้าอีกเช่นกัน ทั้งยังมีต้นทุนสูง ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้ง

เนคเทคจึงจัดตั้งโครงการออกแบบ ECU หรือส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมการจ่าย CNG อย่างแม่นยำ และสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ เป็นทางเลือกให้กับประชาชน โดยปัจจุบันร่วมทดสอบภาคสนาม กับรถยนต์อาสาสมัครมากกว่า 40 คันและการทดสอบในศูนย์วิจัย ปตท. โดยเป็นโครงการร่วมกับทาง ปตท.และผู้ประกอบการระบบก๊าซฯ ในรถยนต์ เพื่อเตรียมส่งรุ่นมาตรฐาน ออกมาแข่งขัน และบรรเทาปัญหาน้ำมัน

 

Tags: , , , , , , ,