งานวันนักประดิษฐ์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่อิมแพคเมืองทอง Hall 9 จัดเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2555

 

Tags: , , , , , , , , , ,