การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเอาไว้ใช้นั้น ไม่ได้เป็นเรื่องยาก แต่การผลิตออกมาแล้ว ให้มีคุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานนั้น ก็ต้องมีการตรวจสอบ ก่อนการนำไปใช้ ซึ่งสามารถทำได้ โดยค่ามาตรฐานสากล ที่ได้กำหนดเอาไว้นั้น ก็แยกออกเป็นสองประเภท คือ ประเภทอุตสาหกรรม ที่จะต้องตรวจสอบตามค่ามาตรฐานทั้งหมด 24 ชนิด และตามมาตรฐานชุมชน ที่จะต้องตรวจสอบทั้งหมด 13 ชนิด ซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องยาก ที่ประชาชนทั่วไปจะทำได้

แต่ด้วยการพัฒนางานวิจัย ของทีมงานวิจัยของทางเอ็มเทค ก็สามารถทำให้ การตรวจสอบคุณภาพเหล่านี้ เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนา ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลอย่างง่าย ที่จะเห็นได้ว่าการใช้งานชุดตรวจสอบนี้ ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก ประชาชนทั่วไป ก็สามารถทำได้ รวมไปถึง การตรวจสอบวัตถุดิบ ก่อนที่จะนำไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล ก็เป็นอีกหนึ่งส่วน ที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะจะทำให้ผู้ผลิต สามารถรู้ถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสม ก่อนการผลิต จะทำให้ช่วยในการลดต้นทุนการผลิตลงได้ดีทีเดียว

 

Tags: , , , , , , ,