ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบัน มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการที่ประชาชนต้องเดินทางพร้อมๆ กัน ในช่วงเวลาเร่งด่วน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุจราจร เหตุเพลิงไหม้ การปิดการจราจร หรือช่วงเทศกาลที่หยุดยาวซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ จะส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เสียเวลาในการเดินทาง

เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลสภาพการจราจรในเส้นทางที่กำลังจะเดินทางไปถึง จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างทันท่วงที หรือสามารถวางแผน เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางได้ จึงเกิดระบบรายงานจราจรอัจฉริยะ โดยความร่วมมือกองบังคับการตำรวจจราจร ศูนย์ควบคุมป้ายจราจรอัจฉริยะ กทม. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และเนคเทค โดยรายงานผ่านทาง www.traffic.thai.net หรือ www.traffy.nectec.or.th ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็ว ผ่านระบบอินเตอร์เนต หรือผ่านโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฎิบัติการ ซิมเบียน

ซึ่งการรายงานผลในลักษณะ Real Time ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทราบสภาพการจราจร ณ ขณะนั้น  อีกทั้งระบบยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ 30 นาที  เพื่อผู้ใช้สามารถพิจารณาวางแผนการเดินทางหรือตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางโดยหลีกเลี่ยงจุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัดได้ทันที จึงเป็นการลดปัญหาการสะสมของรถในบริเวณที่มีการจราจรติดขัด ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรได้อีกแนวทางหนึ่งด้วย

 

Tags: , , , , , ,