การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเป็นอาชีพที่สร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรไทยมายาวนาน การนำเข้าพันธุ์โคจากต่างประเทศทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง อีกทั้งโคจากต่างประเทศไม่สามารถทนทานต่ออากาศของประเทศไทยได้มากนัก ไบโอเทคร่วมกับกรมปศุสัตว์ ทำโครงการวิจัยและพัฒนาธุรกิจผลิตโคนม เพื่อสร้างระบบการผลิตโคนมลูกผสม ที่เหมาะกับสภาพของประเทศไทย

รายการจะพาไปพบกับ โคฟรีบรา ซึ่งมาจากการผสมเทียมระหว่างโคสายพันธุ์โฮสไตล์ฟรีเซี่ยนแท้ (น้ำเชื้อมาจากพ่อพันธุ์ดี) และแม่โคบราห์มันลูกผสม โดยโคฟรีบรา ที่ได้จะใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นโคนมไทยที่มีสายเลือดสูงเพิ่มขึ้นต่อไป ข้อดีของโคพรีบรา คือ โคตัวผู้จะให้ปริมาณเนื้อมากและมีรสชาติดี โคฟรีบราตัวเมียก็มีคุณสมบัติไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะเป็นโคนมที่เลี้ยงดูง่าย ให้ลูกถี่ และมีผลผลิตยืนนาน อีกทั้งสามารถให้น้ำนมได้มากกว่าโคนมทั่วไปมาก จึงสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรของไทย อีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการซื้อพันธุ์โคนม นม และผลิตภัณฑ์จากนมจากต่างประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

Tags: , , , , , , ,