ในยุคที่ทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจพลังงานทดแทนมากขึ้น เนื่องจากพลังงานที่มีอยู่และถูกใช้ไป อาจจะหมดได้ในอนาคตอันใกล้ รวมทั้งยังก่อมลพิษแก่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน พลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของประเทศไทย จากโครงการส่วนพระองค์หลายโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นองค์ต้นแบบคิดค้นพลังงานทดแทนจากพืช เช่น การผลิตแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล หรือไบโอดีเซล

ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นในการหันมาใช้พลังงานทดแทนที่มีในประเทศ และจากจุดนี้เองทำให้เอ็มเทค ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) จัดทำโครงการโรงงานสาธิตผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนแบบครบวงจรเฉลิมพระเกียรติ ที่ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนที่สนใจพลังงานทดแทน และมุ่งเน้นให้คนในชุมชนได้จัดหาพลังงานทดแทนมาใช้ในท้องถิ่น โดยจะพาท่านไปพบกับการผลิตไบโอดีเซล จากพืชพลังงานที่มีอยู่ในเมืองไทย คือต้นสบู่ดำ และไปพบกับผู้นำชุมชน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ที่ปลูกสบู่ดำเพื่อสนับสนุนโครงการไบโอดีเซล

 

Tags: , , , , , , , , ,