รายการสวัสดี สาระวิทย์ในตอนนี้ จะนำท่านไปชมผลงานวิจัย และเทคโนโลยีของ สวทช. และของหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่า มีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้นักลงทุน นักอุตสาหกรรม มีโอกาสเข้าถึงและเลือกซื้อผลงานวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อนำไปลงทุนหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ในงาน “NSTDA Investors’ Day 2012″ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , ,