รายการสวัสดี สาระวิทย์ในตอนนี้จะพาท่านไปพบกับนักประดิษฐ์ไทย และสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจ และมีประโยชน์มากมายในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี พ.ศ. 2556

 

Tags: , , , , , ,