รายการสวัสดีสาระวิทย์ในตอนนี้จะนำท่านไปชมผลงาน ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ของเยาวชนจากทั่วประเทศ ที่สร้างสรรค์งาน ส่งเข้าประกวดในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,