ในตอนนี้เยาวชนไทยทั้ง 4 คน จะได้เดินทางไปผจญภัยในดินแดนแห่งเทคโนโลยีล้ำสมัย หรือก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง พาติดตามชมการทัศนศึกษาปราสาทนาโกยา จากนั้นพาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก Uniform Project ของมหาวิทยาลัยโตเกียว และปิดท้ายด้วยการเข้าชมศูนย์กลาง JAXA ที่ TSUKUBA Space Center

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,