วันเริ่มต้นแห่งการทำงานหนักที่เยาวชนไทยต้องเตรียมอุปกรณ์การทดลองให้พร้อมใช้งานและทำการทดสอบบนเครื่องบินที่จะบินบนเที่ยวบินสภาวะไรน้ำหนัก ตามไปดูขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ และการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบินบนสภาวะไร้น้ำหนัก และให้กำลังใจเหล่าเยาวชนไทยไปพร้อมๆ กัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,