• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

  มุมมองจากประสบการณ์ 14 ปี ของความร่วมมือระหว่างบริษัทเว๊ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด กับ สวทช. ผ่านทางโครงการของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ในการพัฒนากระบวนการของกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา และการผลิต ทำให้วันนี้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ

  continue reading »

   
   
 • “การวิจัยแบบครบวงจร” หัวใจสำคัญในการต่อยอดผลิตภัณฑ์

  “การวิจัยแบบครบวงจร” หัวใจสำคัญในการต่อยอดผลิตภัณฑ์

  ผลิตภัณฑ์หลักของ SCG อาทิ ปูนซีเมนต์ พลาสติก และกระดาษ ล้วนเกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์ ที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาร่วมด้วยทั้งสิ้น สวทช กับ SCG ได้มีความร่วมมือในด้านต่างๆ มากมาย ถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญมายาวนาน เพื่อสร้างให้เกิดการทำงานวิจัยแบบครบวงจร ที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและของสังคมได้

  continue reading »

   
   
 • งานวิจัยเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการอย่างไร

  งานวิจัยเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการอย่างไร

  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการอย่างไร ปัญหาหรือปัจจัยที่สำคัญของการประยุกต์ใช้งานวิจัย ในการดำเนินงานของผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบทบาทของหน่วยงานวิจัยคืออะไร

  continue reading »

   
   
 • บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ

  บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ

  ประสบการณ์ของบริษัทที่เริ่มต้นก่อตั้ง จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการของ สวทช. ทำให้วันนี้ของ บจก.บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ (BCI) พัฒนามาสู่บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิต และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันในตลาด AEC ในอนาคต

  continue reading »

   
   
 • การยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  การยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  กว่า 13 ปีของความร่วมมือระหว่างบริษัทเอด้าซอฟต์ จำกัด กับ สวทช. ทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทเอด้าซอฟต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาส ความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเอด้าซอฟต์ ให้พร้อมสู่การแข่งขันในตลาด AEC และตลาดโลกต่อไป

  continue reading »