รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะนำท่านไปเรียนรู้เรื่องราวของ เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยจะไปพูดคุยกับ ผศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปข้าว ให้ได้เป็นน้ำนมข้าว

จากนั้นไปพูดคุยกับคุณโกมิฬ ยอดทองคำ เจ้าของร้านขนมจีน V.I.P. และอาจารย์สุรพล ภูมิพระบุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องทำขนมจีนขนาดเล็ก ที่จะแปรรูปแป้งให้เป็นขนมจีน

สุดท้าย เราจะนำท่านไปรู้พูดคุยกับอาจารย์สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เพื่อทำความรู้จักกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกคิดค้น และผลิตขึ้นมาใช้งาน เพื่อช่วยลดต้นทุน ทุ่นแรง และเพิ่มผลผลิตจากการทำนา

 

Tags: , , , , , ,