รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะนำท่านไปทำความรู้จักทุกเรื่องราวของผึ้ง รวมถึงเทคโนโลยี ที่ช่วยในการจัดการการเลี้ยงผึ้ง เพื่อให้ได้น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่มีคุณภาพ และเราจะไปดูกันว่าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะช่วยในการจัดการการเลี้ยงผึ้งได้อย่างไร มีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำผึ้ง และน้ำผึ้งที่ได้จากการเลี้ยงผึ้ง โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีความพิเศษอย่างไร

 

Tags: , , , , , , , ,