วันนี้แล้วที่เยาวชนไทยของเราจะได้นำการทดลองที่พวกเขาคิดค้นขึ้นไปทดลองในเที่ยวบินแบบ “พาราโบลิกไฟลท์” เพื่อทดลองในสภาวะไร้น้ำหนัก ซึ่งประสบการณ์ในสภาวะน้ำหนักจะเป็นอย่างไร และการทดลองที่เขานำขึ้นไปนั้น จะเหมือนหรือต่างจากการทดลองบนพื้นผิวโลกอย่างไร เราจะได้เห็นถึงการบินแบบพาราโบลิกที่ทำให้เกิดสภาวะไร้น้ำหนัก และสภาวะ 2G รวมถึงบรรยากาศในการขึ้นบินในวันนี้

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,