ในปัจจุบันการครอบฟันเป็นวิธีหนึ่ง ที่คุณหมอใช้รักษาคนไข้ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน ไม่ว่าจะเป็นฟันหัก ฟันแตกจากอุบัติเหตุ หรือฟันผุและสึก จนเนื้อฟันเสียไปเยอะ ไม่สามารถอุดฟันด้วยวิธีปกติได้ นอกจากนี้เรื่องความสวยงาม ในการเปลี่ยนแปลงรูปฟัน หรือสีฟัน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการครอบฟัน การครอบฟันในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ แต่ที่นิยมก็เป็นแบบใช้โลหะทั้งซี่ ซึ่งแข็งแรงทนทานมาก แต่ไม่สวยงาม ไม่สามารถใช้กับฟันบริเวณด้านหน้าได้ จึงได้มีการปรับรูปแบบ ด้วยการเคลือบพอร์ซิเลน เพื่อความสวยงามมากขึ้น แต่เพราะโลหะเป็นวัตถุทึบแสง ความเป็นธรรมชาติของฟันก็ยังมีไม่มากพอ จึงได้มีการปรับรูปแบบที่ทำขึ้นจากเซอร์โคเนียสีขาว และทำการเคลือบพอร์ซิเลนอีกครั้ง

ในส่วนของโครงครอบฟันแบบโลหะนั้น การขึ้นรูปต้องใช้วิธีเหวี่ยงโลหะเข้าไปในแบบขี้ผึ้ง โดยต้องอาศัยฝีมือจากช่างทันตกรรมล้วนๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด จากความไม่แม่นยำ จนโครงครอบฟันบิดเบี้ยวได้ แต่สำหรับโครงครอบฟันที่เป็นเซอร์โคเนียนั้น ใช้การกลึงวัสดุขึ้นมาเป็นรูป ซึ่งลดการบิดเบี้ยวได้ดีกว่าเดิม แต่ต้องใช้เทคโนโลยี Dental CAD/CAM/CNC ที่ต้องนำเข้าระบบจากต่างประเทศเท่านั้น ทำให้การครอบฟันแบบนี้มีราคาสูงกว่าปกติมาก

แต่มีข่าวดีแล้ว เพราะตอนนี้ทีมนักวิจัยไทยจากเอ็มเทค สามารถทำเทคโนโลยี Dental CAD/CAM/CNC ขึ้นใช้ได้เอง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 30-40 % แล้วการครอบฟันด้วยเทคโนโลยีดีๆ แบบนี้ ทางเอ็มเทค ก็ได้มีการทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์ทันตกรรมเอสดีซี การครอบฟันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแบบนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามชมได้ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ครับ

 

Tags: , , , , , ,