ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นผลผลิตทางการเกษตร ที่ประเทศไทยส่งออก เป็นอันดับ 1 ของโลก ทั้งการแปรรูปบรรจุขวด บรรจุกระป๋อง การส่งออกฝักสด และการแช่แข็ง ทำให้ปัจจุบัน ข้าวโพดฝักอ่อน จัดเป็นพืชผักชนิดหนึ่ง ที่เริ่มมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น และยังมีแนวโน้มสดใส ทำรายได้เข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท

นอกจากการแปรรูปดังกล่าวแล้ว ยังมีการเพิ่มมูลค่าจากข้าวโพดฝักอ่อน โดยนำมาผลิตเป็น น้ำส้มสายชูหมักเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากน้ำลวกข้าวโพดฝักอ่อน เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ จากการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศ พัฒนามาสู่ระบบการผลิตของไทย พร้อมสูตรเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าหัวเชื้อน้ำส้มสายชูปีละกว่า 1.6 – 1.7 ล้านบาท

 

Tags: , , , , , , , , ,