การบรรยายในหัวข้อ “มุมมองด้านนวัตกรรม และการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม” โดย คุณวีรศักดิ์ โฆษิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช.ตอนที่ 1/6


ตอนที่ 2/6


ตอนที่ 3/6


ตอนที่ 4/6


ตอนที่ 5/6


ตอนที่ 6/6

 

Tags: , , , , , , , , , , ,