ในปัจจุบันประเทศไทยและโลกกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ทั้งการขาดแคลนพลังงาน และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างพลังงานที่ยั่งยืนโดยการการพึ่งพาตนเองหรือชุมชน จึงเป็นทางออกทางหนึ่งในการแก้ปัญหา จึงเกิดงานสัมมนาปฐมบทแห่งวิถีชุมชน พลังงานพึ่งตนก้าวพ้นวิกฤติพลังงาน จึงจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา และอาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และตระหนักความสำคัญของพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน และการปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เหมาะสม ภายในงานจะพาไปเยี่ยมชมอาศรมพลังงาน การผลิตหีบน้ำมัน เตาซุปเปอร์อั่งโล่ เผาถ่านพิทักษ์โลก น้ำสัมควันไม้ผลพลอยได้จากการเผาถ่าน บ่อหมักไบโอแก๊ส การย้อมผ้าสีธรรมชาติ รวมทั้งเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานสำหรับคนกรุงอีกด้วย เช่น การใช้พลังงานทดแทนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 

Tags: , , , , , ,