ในปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสียง หรือแม้กระทั่งมลภาวะทางน้ำ ซึ่งมีน้ำเสียจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง ทำให้สภาพแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองเสียหาย และยากต่อการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ จึงเป็นที่มาในการควบคุม และดูแลให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตระหนักถึงผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดเอาไว้ ก่อนที่จะปล่อยออกมาสู่แม่น้ำลำคลองต่อไป แต่ปัญหาของน้ำเสียของโรงงานก็ยังไม่หมดไป

ปัญหาน้ำเสียในโรงงานผลิตขิงดอง ที่มีสภาพของน้ำเสียที่มีความเค็มสูง จึงเป็นเรื่องยากต่อการบำบัดน้ำเสีย ให้กลับมาเป็นน้ำดีอีกครั้ง จึงได้มีการนำผู้เชี่ยวชาญ ในการวางระบบบำบัดน้ำเสีย มาให้ความช่วยเหลือ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวิเคราะห์ และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงาน โดยการใช้ธรรมชาติมาเป็นตัวช่วยในการบำบัดความเค็มที่อยู่ในน้ำ ทั้งจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเสีย ที่เป็นน้ำเค็ม ที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่เหมาะสม กับสภาพน้ำเสียที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังได้นำพืชที่สามารถดูดซับความเค็มได้ มาช่วยในการดูดซับความเค็มที่อยู่ในน้ำได้อีกทางหนึ่ง

 

Tags: , , , , , ,