ด้วยปัญหาการขาดแคลนกุ้งฝอยไว้บริโภค ที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาหลักของผู้บริโภคทั่วไป ที่นิยมบริโภคกุ้งฝอยเป็นอาหาร จึงเป็นที่มาในการศึกษา และวิจัยการเลี้ยงกุ้งฝอยเชิงพาณิชย์ขึ้น เมื่อได้ทำการศึกษาลงไปแล้ว ก็พบว่ากุ้งฝอยที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้น สามารถที่จะเพาะเลี้ยงได้ โดยในการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย ก็จะต้องรู้ถึงธรรมชาติในการกินของกุ้งฝอยด้วย เพื่อจะได้มีอาหารให้กับกุ้งฝอยได้ถูกต้อง

รายการในตอนนี้จะนำทุกท่าน ไปทำความรู้จักกับการเพาะเลี้ยงน้ำเขียว ซึ่งเป็นอาหารของโรติเฟอร์ และไรแดง ซึ่งโรติเฟอร์และไรแดงนั้น เป็นอาหารของกุ้งฝอยอีกทอดหนึ่ง รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่าย ในการซื้ออาหารกุ้งที่มีราคาแพง โดยการผลิตอาหารสำหรับกุ้งฝอยขึ้นมาเอง ตามสูตรที่ได้คิดค้นขึ้น ทำให้ลดต้นทุนในเรื่องของอาหารกุ้งไปได้ประมาณ 50% เลยทีเดียว นอกจากนี้ เรื่องของการเตรียมพื้นที่ สำหรับการเลี้ยงกุ้ง ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน จะเห็นได้ว่าการเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งฝอย ทั้งบ่อซีเมนต์ และบ่อดิน มีกรรมวิธี และขั้นตอนที่แตกต่างกันพอสมควร แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ต้องเตรียมน้ำเขียวก่อนที่เราจะเลี้ยงกุ้งฝอยนั่นเอง

 

Tags: , , , , , , ,