ข้าวเหนียวอัด ทอดกรอบ ราดด้วยผลึกน้ำตาล เพื่อเพิ่มรสชาติ นั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปมักจะได้เห็น จากขนมที่เรามีชื่อเรียกกันว่า ข้าวแต๋น ข้าวแต๋นที่เคยเป็นแค่ขนม ที่ใช้กินป็นขนมขบเคี้ยวของชาวบ้านในอดีต และในยามสงครามข้าวแต๋นก็จะใช้เป็นเสบียงให้กับทหาร โดยใช้บรรจุใส่กระบอกไม้ไผ่ เอาไว้กินระหว่างทาง ปัจจุบันนี้ ข้าวแต๋นได้รับการพัฒนาสู่ตลาดโลก ให้เป็นที่รู้จักแล้ว ซึ่งชาวต่างชาติก็ตอบรับกับขนมชนิดนี้ เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน

สิ่งสำคัญในการทำงานของผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาสินค้าของตัวเองให้ดีที่สุด และพร้อมที่จะนำไปแข่งขันในตลาดโลกนั้น ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวสินค้าเอง ที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียว ยังรวมไปถึงกระบวนการผลิต ที่ต้องมีประสิทธิภาพมากพอที่จะผลิตสินค้าออกมาให้ทันกับการบริโภค ยกตัวอย่างให้เห็นได้จากการทำข้าวแต๋น ที่เริ่มมีความต้องการในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่ประสบปัญหากับการผลิตไม่พอ ที่จะส่งจำหน่ายได้ เพราะกระบวนการในการตาก ต้องเสียเวลานานมาก

ผู้ประกอบการจึงได้ทำการปรึกษา และแก้ไขปัญหากับทางโครงการ iTAP ภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี หรือ TMC ในการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ โดยการสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ รูปทรงพาลาโบลา มุงด้วยโพลีคาบอเนต ที่มีลักษณะคล้ายพลาสติกใส เพื่อให้แสงแดดผ่านลงมาในโรงอบได้ ซึ่งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์นี้ สามารถลดความชื้นให้กับการตากได้ดี และใช้เวลาน้อยลง จาก 2-3 วัน ให้เหลือเพียงแค่ 8-10 ชั่วโมงเท่านั้นเอง

เรียกได้ว่าเทคโนโลยี สามารถที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการนั้น สามารถเพิ่มกำลังในการผลิตได้มากขึ้น อีกเท่าตัวเลยทีเดียว นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ก็มีส่วนสำคัญในการแข่งขันในตลาดด้วยเช่นกัน อย่างเช่น การนำธัญพืชต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการแต่งหน้าข้าวแต๋น ก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ทำให้ข้าวแต๋นเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภคนั่นเอง

 

Tags: , , , , , , , ,