การบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่อการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” โดย คุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง สวทช.ตอนที่ 1/6


ตอนที่ 2/6


ตอนที่ 3/6


ตอนที่ 4/6


ตอนที่ 5/6


ตอนที่ 6/6

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,