ดาวเสาร์โคจรครบรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาเกือบ 30 ปี การถ่ายภาพให้เห็นขั้วทั้งสองพร้อมกันจึงมีโอกาสน้อยมาก กล้องฮับเบิลเคยถ่ายภาพแสงออโรราของดาวเสาร์ได้ในปี ค.ศ.1990 แต่ในปี ค.ศ.2009 กล้องฮับเบิลใช้โอกาสพิเศษนี้ ถ่ายภาพขอบวงแหวนและขั้วทั้งสองของดาวเสาร์ที่เห็นได้พร้อมกัน เมื่อดาวเสาร์มาอยู่ในตำแหน่ง อิควินอกซ์ จะหันขั้วทั้งสองเข้ารับรังสีจากดวงอาทิตย์เท่า ๆ กัน จึงเห็นแสงเหนือและแสงใต้ที่สวยงามพร้อมกัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,