เมืองเวนิสอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้น ห่างไกลกันมากกับการไปอยู่ในอวกาศ แต่ในปี ค.ศ.1609 กาลิเลโอ กาลิเลอิ ได้สัมผัสใกล้ชิดกับดวงดาวที่เมืองนี้ โดยเริ่มสังเกตการณ์ครั้งแรกผ่านกล้องโทรทรรศน์ของเขาเอง อีก 2-3 เดือนหลังจากนั้น เขาได้ค้นพบดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี คือ ไอโอ กานิมีด คัลลิสโต และยูโรปา 400 ปีต่อมา ก็มีกล้องโทรทรรศน์อีกกล้องหนึ่งมาสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นที่นี่ เมื่อมีนักวิทยาศาสตร์มาร่วมกันศึกษาผลงานของกล้องฮับเบิล

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,