การบรรยายในหัวข้อ “คิดต่าง..สร้างธุรกิจ” โดย คุณวัชระ เอมวัฒน์ CEO, Computerlogy Co., Ltd. และคุณไผท ผดุงถิ่น Evangelist จาก Builk.com วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง Innovation Zone ตึก B อาคาร INC2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตอนที่ 1/8


ตอนที่ 2/8


ตอนที่ 3/8


ตอนที่ 4/8


ตอนที่ 5/8


ตอนที่ 6/8


ตอนที่ 7/8


ตอนที่ 8/8

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,