ระบบอัจฉริยะในการเฝ้าดูรถยนต์โดยอัตโนมัติ พร้อมระบบลบเงาประสิทธิภาพสูง มีระบบ Security Feature เก็บหลักฐานเป็นภาพความละเอียดสูงหรือวิดีโอระยะสั้น และระบบ OCR ในการอ่านป้ายทะเบียนรถ โดยสามารถรายงานผลแบบ Online หรือ Real-time เป็นระบบที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบตรวจจับการทำผิดกฎจราจร ระบบที่จอดรถอัจฉริยะ และระบบตรวจนับรถอัตโนมัติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,