สวทช. ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” วันที่พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องCC-405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,