ตลอดชีวิตของกล้องฮับเบิล มันได้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดแนวใหม่เกี่ยวกับเอกภพ และเกิดสาขาใหม่ ๆ ในวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ มากกว่าที่เราคาดคิดกันเอาไว้ กล้องฮับเบิลถือว่าเป็นตัวแทนของการค้นพบสิ่งต่าง ๆ ของความสำเร็จของมนุษยชาติและของวัฒนธรรม และยังเป็นแรงบันดาลใจในงานศิลปะ ที่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เช่นงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยใช้เสียง จากผลงานของ Tim Otto Roth ที่ชื่อว่า ม้าหมุนของสวรรค์ แสดงครั้งแรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 ในการประชุมกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลครั้งที่ 4 ณ Accademia dei Lincei ในกรุงโรม

 

Tags: , , , , , , , , , ,