หลายคนมักเข้าใจว่า บิกแบง คือการระเบิดรูปแบบหนึ่ง จึงมีคำถามว่า “การระเบิดนี้เกิดขึ้นที่ไหน” หรือ “เอกภพขยายตัวมาจากที่ไหน” บิกแบงไม่ใช่การระเบิด มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกหนแห่งในช่วงเวลาเดียวกัน แล้วเอกภพก็เริ่มขยายตัวจากช่วงเวลานั้น จึงไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่ทำให้เอกภพขยายตัว นั่นคือมันไม่มีจุดศูนย์กลาง เราจึงกำหนดจุดศูนย์กลางของอวกาศที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตไม่ได้

 

Tags: , , , , , , , , , , ,