รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ไบโอ-เฟอโรเทคฟิล์มกันสนิมยานยนต์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,