รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รถโรงเรียนปลอดภัยด้วยระบบ SchoolMate

 

Tags: , , , , , , , , , , ,