รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ สร้างงาน สร้างสุขสู่ท้องถิ่น

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,