การสัมมนาเรื่อง มา “อินยกกำลังสี่” กับนวัตกรรมอาหาร เพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุกัน (Be “In4” with Innovation of Health Foods and Foods for Elderly) วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 9:00 – 16:00 น. Business Center อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) ทาวเวอร์ D

ผู้บริโภคในปัจจุบันมองหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพและช่วยให้มีสุขภาพดีที่ยั่งยืน (Heath & Wellness) เพื่อให้ดำเนินชีวิตในทุกช่วงวัยได้อย่างมีความสุข สดใส โดยเฉพาะช่วงสูงวัย อุตสาหกรรมอาหารจึงนำนวัตกรรมต่างๆ มาปรับและประยุกต์ใช้ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่อร่อยดีและมีประโยชน์ และตอบสนองความต้องการดังที่ได้กล่าวมาของผู้บริโภค การสัมมนาในหัวข้อนี้ เอ็มเทค สวทช. และพันธมิตรที่เป็นผู้ผลิตอาหารชั้นนำของไทย ได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาเพื่อส่งต่อข้อมูลเชิงนวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็ก ผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจการบริการอาหาร ตลอดจนพนักงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนาในเรื่องของการปรับคุณภาพเนื้อสัมผัสและประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยการออกแบบและควบคุมโครงสร้างภายในอาหาร เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ลดการใช้สารเติมแต่งสังเคราะห์ และการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารสำหรับผู้สูงอายุตอนที่ 1/5


ตอนที่ 2/5


ตอนที่ 3/5


ตอนที่ 4/5


ตอนที่ 5/5

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,