การสัมมนาเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาด ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Packaging Design by Printed Electronics Technology) วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม CC-306 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (smart packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่แบบใหม่ ๆ ที่ฉลาดขึ้น เช่น มีความสามารถในการตรวจจับ แสดงผลและช่วยโปรโมตสินค้า ความก้าวหน้าของ การนำเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ฉลาด เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

บรรจุภัณฑ์ที่ดีนอกจากต้องดึงดูดใจแล้ว ฟังก์ชั่นการทำงานต้องดีด้วย เช่น เมื่อซื้อสินค้ามา บรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มควรแกะออกง่าย ในขณะเดียวกันมีความทนทาน ไม่ต้องดูแลรักษามาก บางสินค้าอาจต้องการฟังก์ชั่นตรวจสอบย้อนกลับ ว่าผลิตที่ใด เมื่อไร

เทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Printed Electronics Technology ) ซึ่งจะเป็นยุคของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เราสามารถสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บางเบา โค้งงอได้และมีราคาถูก ทำให้เกิดการใช้งาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่มากมายตอนที่ 1/4


ตอนที่ 2/4


ตอนที่ 3/4


ตอนที่ 4/4

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,