รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เรียนรู้วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตกับบรรพชีวินไทย ในหนังสือภาพ The Xvolution

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,