รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ระบบป้ายโฆษณาอัจฉริยะเพื่อ SME

 

Tags: , , , , , , , , , , ,