ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค สวทช. สนับสนุนคณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนา ชีวภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย MOSKIL ซึ่งผลิตจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า บีทีไอ (Bti) ที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติ ของลูกน้ำยุงลาย นำมาทำให้อยู่ในรูปแบบผงละลายช้า สำหรับใส่ในภาชนะที่มีน้ำขัง หรือภาชนะบรรจุน้ำอุปโภค ที่ยุงลายใช้เป็นที่วางไข่ได้ โดยไม่ทำให้น้ำเปลี่ยนสีหรือมีกลิ่นแบคทีเรีย

แบคทีเรียบีทีไอ สามารถสร้างผลึกโปรตีนสารพิษ ที่ทำลายลูกน้ำยุงลายได้อย่างจำเพาะ เมื่อลูกน้ำยุงลายกินแบคทีเรียชนิดนี้เข้าไป จะทำให้กระเพาะของลูกน้ำยุงลายรั่วและตายลงในที่สุด ซึ่งแบคทีเรียบีทีไอนี้ มีประสิทธิภาพในการ ควบคุมลูกน้ำยุงลายได้นานหลายสัปดาห์ จึงสามารถนำมาใช้แทนสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ไม่เกิดการตกค้างของสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันงานวิจัยสารชีวภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ได้ถ่ายทอดให้ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “มอสคิล (Moskil)” วางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว

 

Tags: , , , , , , , , , , ,